TEOD Hakkında

Genel Bilgi

Temel Onkoloji Derneği

Temel Onkoloji Derneği (TEOD), Temel Onkoloji alanında yükseklisans ve/veya doktora eğitimi yapmakta ve yapmış; temel onkoloji alanında çalışmaları olan ve temel onkoloji eğitimine katkıda bulunan bilim insanlarını mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel (eğitim, araştırma) ve sosyal yönden gelişmelerini desteklemek ve sağlamak, ulusal politikalar oluşturarak ülkemizde kanser araştırmaları ve araştırıcılarını teşvik etmek amacıyla  2017 yılında İzmir’de kurulmuştur. İlgili alanlarda  düzenlediği bilimsel aktivitelerle temel onkoloji kavramının ve alanının özellikle genç bilim insanlarına aktarılması, temel onkoloji bilim alanının farkındalığının ve bu alana ilginin arttırılması konusunda çalışmalar yapmayı hedefleyen Dernek aynı zamanda ülkemizde temel / moleküler onkoloji biliminin ilerlemesini sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde temel onkoloji eğitimini iyileştirmek için de çalışmaktadır.

Dernek, moleküler onkoloji, klinik onkoloji, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, moleküler tıp, biyoinformatik vb alanındaki lisansüstü öğrencileri ve tüm diğer araştırıcıları, ayrıca  Türk vatandaşı oldukları sürece yabancı ülkelerde yaşayan temel onkologları da üyeliğe kabul etmektedir.