Kongreler

7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 11-14 Oct 2018, İzmir, Türkiye.

1. ULUSLARARASI TEMEL ONKOLOJİ KONGRESİ, Kanser Araştırmalarında Yeni Ufuklar: Büyük Veriler, Sistem Biyolojisi, Yeni Moleküler Keşifler, 2 – 4 Haziran 2022, İstanbul, Türkiye