Sempozyumlar

1. Temel Onkoloji Sempozyumu-Tümör İmmünolojisi ve Genetiği, 9-11 May 2018, İzmir, Türkiye.  Ulusal

2. Temel Onkoloji Sempozyumu-Tümör İmmünolojisi ve Genetiği, 16-18 Ekim 2019, Hacettepe Kanser Enstitüsü, Ankara, Türkiye Ulusal

6. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2021, Türkiye. Uluslararası Katılımlı

Ulusal Kanser Haftası Farkındalığı Arttırma Sempozyumu, 7 Nisan 2023, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye Ulusal