SABİAD Özel Sayısı 1

  • 1. Uluslararası Temel Onkoloji Kongresi’nde davetli, sözlü ve poster sunum yapan kişiler tarafından sunulan bilimsel çalışmaların özetleri The Journal of Advanced Re search in Health Sciences (SABIAD) özel sayısında yayınlanmıştır (e-ISSN: 2651- 4060).
    Kongremize bilimsel katkılarından dolayı tüm katılımcı bilim insanlarına ve bilimsel bilgilerin yayınlanmasına katkılarından dolayı SABİAD dergi ekibine teşekkür ederiz.
  • Dergi içeriğine https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/jarhs/issue/year2022-vol5-issue1-su adresinden ulaşabilirsiniz.