PROF.DR. ZEKİYE ALTUN

Prof.Dr. Zekiye ALTUN

2006 yılından beri yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya AD’da uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji doktora eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Biyokimya doçenti olmuştur.  Başta nöroblastom ve sisplatin ototoksisitesi konularında olmak üzere meme, akciğer, prostat kanseri konularında in-vitro ve in-vivo deneysel ve klinik onkolojik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Temel Onkoloji alanında 3 adet Yüksek lisans ve 2 adet doktora tezi yönetmiştir. Kanserde hücre ölümü ve mekanizmaları, ilaç direnci ve metastaz ile ilgili konularda moleküler onkolojik çalışmalar gerçekleştirmektedir.