VIII. Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu “Preklinik Modellemeler”

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri, Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi olarak gelenekselleştirdiğimiz, 29 Kasım-1 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz “PREKLİNİK MODELLEMELER” temalı VIII. Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Türkiye IVD Sempozyumları son yıllarda sağlığın tüm alanlarında; preklinik, klinik araştırmalar ile translasyonu hızlandıran, yeni ortaklıklar sağlayan önemli bilimsel ve ağ oluşturma etkinliği olarak ön plandadır. Bu yıl ele alacağımız Preklinik Modellemeler teması, sağlıkla ilgili tüm disiplinlerin ortak çalışma alanlarının başında yer almaktadır.

Seçilen temanın, akademiden önde gelen bilim insanları ve yöneticilerin yanı sıra, teknoloji sağlayıcıları için de fikir alışverişinde bulunma konusunda önemli bir fırsat sunmasını ve Preklinik Akılların Keşif Teknolojileriyle Buluştuğu Yer olmasını hedefliyoruz.

Sempozyumda “Preklinik Modellemeler” ile ilgili ayrıntıları; temelden kliniğe beraberce gözden geçirmeyi, katılım yapan genç meslektaşlarımızın bilgi ve deneyim kalitesini yükseltmeyi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en yeni bilgi ve verileri, alanında yetkin konuşmacılarla birlikte değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Değerli meslektaşlarım, sempozyuma, “sempozyum konu başlıkları” ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan “tüm disiplinlerden” araştırma görevlisi, uzman ve öğretim üyesi meslektaşlarımızı, sağlık alanındaki üniversite lisans, lisansüstü öğrencilerimizi, konuya ilgi duyan bilim insanlarını, konu ile ilgili üretim ve ithalat yapan paydaş sanayici ve firmalarımızı bekliyoruz.

Sempozyum bilimsel danışma kurulunun değerlendirmeleri sonucunda kabul edilecek tüm sözel ve poster bildiriler, SCI-Expanded kapsamında indekslenen Turkish Journal of Biochemistry dergisinin özel ekinde yayımlanacak, yine aynı dergide seçili sözel bildirilerin tam metinlerinin yayınlanması imkânı olacaktır. 

Sempozyumda sunulan sözlü ya da poster bildirilerinden hakem kurulu tarafından seçilecek olan çalışmalara “Araştırma Ödülleri” verilecektir.

“PREKLİNİK MODELLEMELER” temalı VIII. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu ile ilgili tüm gelişmeleri www.ivd2023.org sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Sizleri en içten sevgi ve saygılarımızla sempozyuma davet ediyoruz.