PROF.DR. HÜLYA YAZICI

PROF.DR. HÜLYA YAZICI

Prof.Dr. Hülya Yazıcı, 1986 yılından bu yana Kanser Genetiği konusunda çalışmaktadır. 1998 yılında NATO Collaborative Grants ve 2005 yılında AACR-AVON Fondation olmak üzere iki farklı uluslararası burs kazanarak sırasıyla iki yıl Kanada, iki yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde meme/over kanseri başta olmak üzere farklı kanserler ile ilişkili araştırmalar yapmıştır. Sayın Yazıcı yurtdışında edindiği bu tecrübe ve deneyimlerini ülkesine aktaran, Türkiye’de moleküler düzeyde kanser çalışmalarını başlatan ve moleküler düzeydeki genetik testleri onkoloji alanında kliniğe ilk uyarlayan başarılı bir bilim insanıdır. 2008’de Türkiye’de ilk defa İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü bünyesinde ”Kanser Genetiği Polikliniği” kurulmasına önderlik etmiş ve yüksek riskli ailelerin genetik teste tabi tutularak bu ailelerde kanser riskinin belirlenmesiyle gelecek nesilde kanser riskinin düşürülmesi ve kişilerin kanserden korunması yönünde değerli katkılarda bulunmuştur. Sayın Yazıcı halen aynı alanda çalışmalarına devam etmektedir. 2010-2021 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Kanser Genetiği bilim dalı başkanlığını yürüten Yazıcı, ’’Kanser Genetiği Polikliniği’’ bünyesinde en geniş test yelpazesi ile tüm ülkeye uzun yıllar hizmet vermiştir. Halen kurucusu olduğu “Germline Genetics Genetik Danışma Merkezi”nde bu yöndeki hizmetlerini sürdürmektedir. Yazıcı, özellikle meme ve over kanseri konusunda Türk populasyonu ile ilişkili ilk ve en geniş kapsamlı çaplı araştırmaları yapmış ve bu çalışmalara ilişkin farklı kurumlardan çok sayıda ödüller almıştır. Bundan başka, çok sayıda uluslararası ödüller ile bilimsel makaleleri olan sayın Yazıcı, bilimsel çalışmaları sırasında genetik test yapmaksızın hastaların BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları açısından negatifliğini belirleyen bir algoritma geliştirmiş ve bu algoritmayı patentlemiştir.
35 yıldır ‘’Kanser Genetiği’’ alanında çalışmakta olan Yazıcı, 2021 yılı itibari ile kanser genetiği konusunda toplamda 24 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirerek ülkesine genç bilim insanları kazandırmıştır.